Customer line:+86 10 5986 9142

中文

company profile

Contact Us

  • Contact:MCC OVERSEAS
  • Phone:010-59869198
  • Fax:59869741
  • Address:Address: No. 28, Beijing, Chaoyang District, China
  • Zip Code:100028

Position: company profile»Top Management

top management

Board of Directors: Chairman:Zou Weimin 
Director:Yang RuobingXie BingjunLi Shichang
Party committees: Secretary of CPC Committee:Zou Weimin
Deputy Secretary of CPC Committee: Yang RuobingXie Bingjun
Management Level: General Manager:Wu Qingyu
Deputy General Manager: Chen Chang'anXie BingjunLi GuocaiZha Weihang
Wang Qi
Commission for Discipline Inspection: Xie Bingjun
Chief Accountant :Li Guocai
Deputy Chief Accountant:Li Zhongyu
Deputy Chief Engineer:Yu Zhongliang
Secretary of the Board of Directors:Li Zhongyu